Download!Tải xuống toàn bộ thông tin dự án!

Bất động sản dẫn đầu trong 8 tháng đầu năm 2016

Bất động sản tiếp tục là lĩnh vực dẫn đầu về số lượng nhà hàng đăng ký ra đời mới Trong 8 tháng đầu năm 2016 Trong 1.904 công ty, tăng 101,3% so cùng kỳ năm 2015.

Số liệu vừa được ban bố tại báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp Từ tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2016 từ Cục Quản lý và đăng ký buôn bán (Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Cụ thể, theo lĩnh vực Từ 8 tháng đầu năm 2016, tỷ lệ đăng ký có mặt trên thị trường mới đều tăng tại hầu hết các ngành nghề. Với đó, lĩnh vực marketing bất động sản dẫn đầu Trong 1.904 công ty, tăng 101,3%; y tế và hoạt động viện trợ xã hội đăng ký 348 nhà hàng, tăng 74,0%; Hoạt động tiện lợi khác đăng ký 697 công ty, tăng 46,7%…

bds-trong-8-thang-dau-nam-2016

Tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập theo lĩnh vực hoạt động 

Tính chung Trong 8 tháng đầu năm 2016, diện tích số công ty xây dựng thương hiệu mới và công ty quay trở lại hoạt động từ cả nước là 92.115 doanh nghiệp, Với đó: sở hữu 73.404 nhà hàng ra đời mới và 18.711 siêu thị quay trở lại hoạt động.

Sốdoanh nghiệp đăng ký tạm dừng hoạt động kinh doanh có thời hạn  8 tháng đầu năm 2016 là 14.924 công ty, những doanh nghiệp này sau khi chấm dứt thời hạn nhất thời ngừng sẽ quay trở lại tình trạng hoạt động marketing.

bat-dong-san-tang-trong-8-thang-dau-nam-2016

Bất động sản dẫn đầu trong 8 tháng đầu năm 2016

Sốdoanh nghiệp bất động sản sau tháng 7 đã hoàn tất thủ tục giải thể hoặc trợ thì ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải tán là 32.974 doanh nghiệp, Với đó: mang 7.479 công ty hoàn thành thủ tục giải thể và 25.495 công ty tạm bợ dừng hoạt động ko đăng ký hoặc chờ giải tán.

 

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *