Download!Tải xuống toàn bộ thông tin dự án!

Quy hoạch chung thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) đến năm 2035

Mới đây, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị công bố.Quy hoạch chung thị xã Phổ Yên đến năm 2035, nhằm xây dựng thị xã Phổ Yên trở thành đô thị loại III.

Về việc phát triển đô thị thị xã Phổ Yên, đến nay, thị xã đã đạt 47/59 tiêu chí, tương đương 73,5 điểm (để đạt đô thị loại III, điểm tối thiểu cần đạt là 75/100). Những tiêu chí còn thiếu gồm:

+ Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp.

+ Tỷ lệ dân số sống ở đô thị.

+ Quy mô dân số, mật độ.

+ Kiến trúc cảnh quan đô thị.

+ Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng

Để trở thành đô thị loại III trước năm 2020, thị xã Phổ Yên đề ra.những nhiệm vụ trọng tâm theo từng nhóm tiêu chí. Trong đó, 2 khâu đột phá là huy động mọi nguồn lực đầu tư hạ tầng phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời tiếp tục GPMB, thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch.

Quy hoạch chung thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) đến năm 2035. Khu vực quy hoạch là toàn bộ diện tích tự nhiên 25.888ha
Quy hoạch chung thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) đến năm 2035. Khu vực quy hoạch là toàn bộ diện tích tự nhiên 25.888ha

Xem thêm Cơ hội đầu tư đất cạnh Samsung Thái Nguyên

Về ranh giới

+ Phía Bắc giáp TP. Sông Công và TP. Thái Nguyên.

+ Phía Nam giáp tỉnh Bắc Giang và TP. Thái Nguyên.

+ Phía Đông giáp huyện Phú Bình.

+ Phía Tây giáp huyện Đại Từ và tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong đó, 14.795ha là diện tích đất tự nhiên phát triển khu vực ngoại thị; 11.092ha là diện tích đất tự nhiên phát triển nội thị. Dân số dự kiến là 290.000 người, trong đó, khoảng 200.000 người là dân số nội thị, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 69% …

Việc quy hoạch chung thị xã Phổ Yên đến năm 2035 là nhằm phát triển các khu vực đô thị sinh thái nông nghiệp trên cơ sở cải tạo và nâng cấp các khu dân cư làng xóm hiện hữu được đô thị hóa.

Phát triển không gian đô thị tổng thể của thị xã kết hợp giữa phát triển đô thị tập trung tại các khu vực gắn với khu công nghiệp và các khu đô thị trung tâm.

Về hạ tầng kỹ thuật, tập trung cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông đường bộ,.đường thủy, đường sắt trọng điểm, tạo điều kiện cho việc đi lại, thông thương hàng hóa.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *