Với phương châm mang đến những sản phẩm đẳng cấp, chất lượng và khác biệt cộng thêm việc lần đầu tiên áp dụng phong cách Châu Âu hiện