The Jade Orchid Cổ Nhuế là một sản phẩm của tập đoàn lớn Vimefulland, do đó sở hữu nhiều ưu điểm chỉ có thể tìm thấy ở dòng